“INTERNATIONAL PAINTING SYMPOSIUM”

Mark Rothko Art Centre, Dyneburg, Łotwa
21.09.2018

Podczas sympozjum 10 artystów z całego świata, wybranych spośród ponad 100 kandydatów, stworzy dzieła sztuki odzwierciedlające w jaki sposób rozumieją oni współpracę międzynarodową. Artyści po zaprezentowaniu dzieł
na wystawie „Razem rysujemy naszą przyszłość i w Mark Rothko Art Center w Dyneburgu, odbędą podróż po Europie, odwiedzając Rygę (Łotwa), Wilno (Litwa), Mińsk (Białoruś) i Brukselę (Belgia), aby przedstawić szerszej publiczności korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej.